PRODUCTIE PUBLICITARA COMPLETA
RECLAME LUMINOASE CU LED SI TUB SPECTRAL

AUTORIZATII PENTRU AMPLASARE RECLAME

Asiguram servicii de intocmire de dosare de arhitectura si obtinere de autorizatii de construire emise de primariile locale, pentru reclame luminoase outdoor. Procedura de autorizare a unei reclame este similara cu cea pentru construirea unui imobil, iar amenzile sunt aceleasi, putand ajunge la suma de 100.000 RON. Amplasarea reclamelor este legala numai dupa obtinerea autorizatiei de construire.

 

Echipa noastra de arhitecti si ingineri intocmeste dosarele de arhitectura si structura necesare pentru obtinerea autorizatiilor de construire, fiind semnate si stampilate de catre arhitecti autorizati de Ordinul Arhitectilor din Romania si de catre ingineri structuristi autorizati MLPAT.

 

Se obtine in prima faza Certificatul de Urbanism, prin care Primaria locala comunica conditiile in care se poate monta reclama, inclusiv avizele necesare pentru aceasta. In mod uzual, actele necesare pentru obtinerea Certificatul de Urbanism sunt: Cerere tip; CUI – copie; Fotografii de fatada sau ale spatiului unde se amplaseaza reclama; Simulari ale reclamei montate pe spatiul respectiv; Proiectul de arhitectura semnat si stampilat de arhitect autorizat O.A.R.; Planuri cadastrale scara 1:500 si 1:2000 – copii; Taxa.

 

In situatia in care, prin Certificatul de Urbanism autoritatile locale solicita obtinerea de diverse Avize (de la Ministerul Culturii, Agentia de Mediu, ENEL etc), se intocmesc dosare pentru fiecare aviz in parte, continand, in mod uzual: Cerere tip; CUI – copie; Act de spatiu (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat etc) – copie; Certificat de urbanism – copie; Proiectul de arhitectura semnat si stampilat de arhitect autorizat O.A.R.; Planuri cadastrale scara 1:500 si 1:2000 – copii; Taxa.

 

Dosarul pentru Autorizatia de Construire contine, in mod uzual: Cerere tip; Certificat de urbanism – copie; Act de spatiu (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat etc) – copie legalizata la notariat; Avize solicitate in certificatul de urbanism; Proiect de arhitectura semnat si stampilat de arhitect autorizat O.A.R.; Planuri cadastrale scara 1:500 si 1:2000 (anexe ale certificatului de urbanism ) – copii; Celelalte documente solicitate prin certificatul de urbanism (ex.: Actul de proprietate al imobilului, Extras de Carte Funciara, Acordul proprietarului imobilului pentru amplasarea reclamei, Acordul Asociatiei de Proprietari, Certificat fiscal de la Directia de Impozite si Taxe etc); Taxa de autorizatie de construire.

 

Fiecare etapa necesita un timp legal de 30 de zile de emitere a documentelor de catre autoritatile locale, astfel incat actiunea de obtinere a autorizatiei de construire trebuie demarata din timp.